Okresy zamknięte

Okresy zamknięte w 2020 roku

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub b) prawem krajowym.

 

Lp. Rodzaj raportu Data publikacji raportu Początek okresu zamkniętego Koniec okresu zamkniętego
 1 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 rok 24 kwietnia 2020 roku 24 marca 2020 roku  24 kwietnia 2020 roku
 2 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2020 roku 25 maja 2020 roku 25 kwietnia 2020 roku 25 maja 2020 roku
 3 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku  23 września 2020 roku  23 sierpnia 2020 roku 23 września 2020 roku
 4 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2020 roku 23 listopada 2020 roku  23 października 2020 roku 23 listopada 2020 roku

 

 

 

   

Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny