Operacje na akcjach

Kapitał akcyjny HERKULES S.A. wynosi 81 538 210,00 zł i dzieli się na 40.769.105 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 40 769 105  o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w przedmiocie umorzenia 2.643.035 skupionych przez HERKULES S.A.  akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego do wysokości 81.538.210,00 zł. Akcje zostały umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 par. 1 k.s.h.

Operacja wycofania umorzonych akcji z depozytu została dokonana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28 grudnia 2018 r.

Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny